PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Republika Hrvatska

OD IDEJE DO REALIZACIJE

KOMPLETNA USLUGA POTENCIJALNIM KORISNICIMA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
NA JEDNOM MJESTU!

Svatko misli da je upravo njegova ideja najbolja, ideja sama po sebi ne vrijedi puno ako uz nju ne stoje ljudi koji vjeruju u nju i žele je pretvoriti u stvarnost. Tu smo da Vam je pomognemo realizirati, bilo kod idejnih početaka, unapređivanja postojećeg ili širenja poslovanja.

Republici Hrvatskoj je sredinom 2005. godine odobrena Darovnica Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša (GEF) odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) kao provedbene agencije GEF-a, za financiranje provedbe Projekta obnovljivih izvora energije (GEF/IBRD-TF054973).

Zašto odabrati baš nas?

EU fondovi vrlo su važna tema za svakog građanina Hrvatske, kako zbog svoje financijske izdašnosti, tako zbog realnih ciljeva koji se strateški žele ostvariti kroz te instrumente. Republika Hrvatska je stekla mogućnost samostalnog korištenja programa pomoći i pretpristupnih programa Europske unije (popularno nazvanih EU fondova) dobivanjem statusa kandidata za članstvo u EU. EU fondovi su javna sredstva poreznih obveznika Europske unije i dio su zajedničkog proračuna svih država članica te je stoga njihova namjena javno, a ne privatno dobro.