PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Republika Hrvatska
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA:

Unapređenje i informatizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja –  Euro Consulting d.o.o.

OPIS PROJEKTA:

Poduzeće Euro Consulting d.o.o. ostvarilo je bespovratnu potporu putem natječaja "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije.

Ovim pozivom doprinijelo se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potakli su se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.


Projektom su obuhvaćena slijedeća ulaganja:

  1. Nabava serverske opreme s backupom (server, backup, instalacija i podešavanje, edukacija zaposlenika);
  2. Nabava računalne opreme (8 prijenosnih računala);
  3. Nabava programa za uredsko poslovanje (razvoj modula programa, edukacija zaposlenih i licenca).

Očekivani rezultati provedbe projekta su:

  1. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti poslovnih procesa kroz implementaciju suvremenih IKT rješenja;
  2. Povećanje učinkovitosti zaposlenika;
  3. Postizanje učinkovite organizacije tijeka rada;
  4. Jačanje tržišne pozicije prijavitelja uvođenjem IKT rješenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).


Ukupna vrijednost projekta: 405.531,25 kn

Iznos sufinanciranja EU: 202.960,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: od. 02.ožujka 2020. do 02. kolovoza 2020. godine


Kontakt osoba za više informacija:  Nikola Kučiš (Euro Consulting d.o.o.)Rezultati ankete

Žene i ravnopravnost spolova u poduzetništvuPoveznice

Europski strukturni i investicijski fondovi

Konkurentnost i hohezija 2014-2020

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU