PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Euro Consulting

Mi smo mladi tim sa vrlo iskusnim stručnjacima na području savjetovanja, pripreme i provedbe EU projekata, ekonomije, upravljanja poslovanjem i projektima, ruralnom razvoju i poljoprivredi i projektiranju.

Tvrtka Euro Consulting d.o.o. razvila se zahvaljujući znanju i iskustvu svojih stručnjaka, stečenim dugogodišnjim radom u realnom, javnom i neprofitnom sektoru.

Temeljna ideja poslovanja tvrtke je „OD IDEJE DO REALIZACIJE“, te iz zbog tog razloga nudimo našim klijentima sve na jednom mjestu. Kreiranjem same ideje pomažemo klijentima usmjeriti ih prema mogućim izvorima bespovratnih sredstva koje se nude kroz različite fondove. Projektiranjem i izradom tehničke dokumentacije odmah investiciju prilagođavamo uvjetima pojedinih natječaja, jer prema našem iskustvu u realizaciji projekta dosta nepredviđenih situacija javlja se upravo zbog manjkavosti tehničke dokumentacije. Pripremom dokumentacije potrebne za prijavu projekta osiguravamo kvalitetu projektnih prijedloga i garantiramo za uspješnost Vaših prijava. Provedbom projekata osiguravamo sigurnu realizaciju zacrtanih ciljeva i isplatu bespovratnih sredstva našim klijentima.

U dosadašnjem radu realizirali smo mnoge projekte:

Naš tim stručnjaka kroz rad u Agenciji za razvoj Varaždinske županije izradio je i sudjelovao u slijedećim projektima:

Projekt: FuturePublicEnergy (FPE)

Fond: INTERREG IIIA
Vrijednost: 139.877,02 €
Prijavitelj: Varaždinska županija
Trajanje: 15 mjeseci

Projekt: REDEEM - Renewable Energy Development in Emerging Regions

Fond: Program suradnje Flamanske vlade te centralne i istočne Europe
Vrijednost: 193.982,65 €
Prijavitelj: Varaždinska županija(HR), GREEN – Geel Regional Energy Efficiency Network(FL)
Trajanje: 20 mjeseci

Projekt: IFA Network-South-East European Co-operation of Innovation and Finance Agencies

Fond: SEE
Vrijednost: 2.910.000,00 €
Prijavitelj: AWS - Austria Wirtschaftsservice GmbH €
Trajanje: 34 mjeseca

Projekt: DIRECT – Development of Varazdin Rural Communities

Fond: CEI – Central European Inititative, Knowledge Exchange Programme (KEP)
Vrijednost: 81.243,00 €
Prijavitelj: Bluewaters Environmental Consultants, Austria
Trajanje: 10 mjeseci

Projekt: Projekt opremanja proizvodnog pogona Karlovačke mesne industrije PPK

Fond: IPARD mjera 103
Vrijednost: 22.500.000,00 kn
Prijavitelj: PPK – Karlovačka mesna industrija
Trajanje: 2011.-2013. Isplaćeno 11.258.000,00

Projekt: Projekt dovršetka izgradnje i opremanja izložbeno prodajnog objekta "Licitarska hiža"

Fond: IPARD mjera 302
Vrijednost: 280.000,00 kn
Prijavitelj: Svječarsko – medičarski obrt "Slavica" - Klenovnik
Trajanje: 2012. Isplaćeno 103.000,00

Projekt: Izgradnja kanalizacijske mreže u istočnom dijelu Radne zone Dicmo

Fond: IPARD mjera 301
Vrijednost: 4.060.000,00 kn
Prijavitelj: Općina Dicmo
Trajanje: 2011. -

Projekt: Izgradnja Pročistača i dijela kanalizacijske mreže u radnoj zoni Ravča

Fond: IPARD mjera 301
Vrijednost: 2.236.035,00 kn
Prijavitelj: Grad Vrgorac
Trajanje: 2012. -

Projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta Općine Cestica

Fond: IPARD mjera 301
Vrijednost: 2.831.669,00 kn
Prijavitelj: Općina Cestica
Trajanje: 2011. - 2014. 1.750.000,00 kn

Projekt: Izgradnja pročistača i kanalizacijske mreže za gospodarske zone Otok Virje 1 i Otok Virje 2

Fond: IPARD mjera 301
Vrijednost: 2.840.000.00 kn
Prijavitelj: Općina Cestica
Trajanje: 2012. -

Projekt: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u radnoj zoni Primorski Dolac

Fond: IPARD mjera 301
Vrijednost: 3.600.000.00 kn
Prijavitelj: Općina Primorski Dolac
Trajanje: 2012. -

Projekt: Izgradnja uređaja za pročišćavanje i kanalizacijska mreža za Općinu Motovun

Fond: IPARD mjera 301
Vrijednost: 11.620.000.00 kn
Prijavitelj: pćina Motovun
Trajanje: 2012. -

Projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste Čardak Lukavski

Fond: IPARD mjera 301
Vrijednost: 1.400.000,00 kn
Prijavitelj: Općina Klenovnik
Trajanje: 2012. -

Projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste

Fond: IPARD mjera 301
Vrijednost: 770.000,00 kn
Prijavitelj: Općina Ferdinandovac
Trajanje: 2013. Isplaćeno 628.000,00

Projekt: Opremanje proizvodnog pogana PZ Marina

Fond: IPARD mjera 103
Vrijednost: 1.436.678,48
Prijavitelj: PZ Marina
Trajanje: 2013. -

Projekt: Opremanje mini uljare Žižanj d.o.o.

Fond: IPARD mjera 103
Vrijednost: 86.707,00 kn
Prijavitelj: Žižanj d.o.o.
Trajanje: 2013-2014. Isplaćeno 325.000,00

Projekt: Izgradnja poslovne građevine – za proizvodnju, skladištenje i izložbeni prostor drvene i pletene galanterije

Fond: IPARD mjera 302
Vrijednost: 116.890,16 kn
Prijavitelj: Obrt za izradu pletene i drvene galanterije Zvonko Pošpaić
Trajanje: 2013. -

Projekt: Uređenje kurije u seoski turizam

Fond: IPARD mjera 302
Vrijednost: 1.090.709,60 kn
Prijavitelj: OPG Baneković Ivica
Trajanje: 2013. -

Projekt: Izgradnja kušaonice vina – Bistričko Podgorje

Fond: IPARD mjera 302
Vrijednost: 196.515,00 €
Prijavitelj: OPG – Stipan Matoš
Trajanje: 2013. -

Projekt: Rekonstrukcija i izgradnja svinjogojske farme

Fond: IPARD – mjera 101
Vrijednost: 5.966.278,08 kn
Prijavitelj: OPG Marijana Balent
Trajanje: 2014. -

Projekt: Izgradnja farme muznih krava

Fond: IPARD mjera 101
Vrijednost: 4.092.026,91 kn
Prijavitelj: OPG Maltarski Slavko
Trajanje: 2014. -

Projekt: PIĆOKI KRAKAN

Fond: Vinska omotnica - ulaganje u preradu vina i marketing
Vrijednost: 23.813.064,70 kn
Prijavitelj: Vinarija Jokić d.o.o.
Trajanje: 2014. -Strateški dokumenti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv dokumenta: Program ukupnog razvoja Općine Sveti Ilija

Naručitelj/Partner: Općina Sveti Ilija
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv dokumenta: Strategija razvoja Općine Gornji Kneginec 2014.-2020.

Naručitelj/Partner: Općina Gornji Kneginec
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv dokumenta: Strategija razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014.- 2020.

Naručitelj/Partner: Grad Varaždinske Toplice
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv dokumenta: Strategija razvoja Općine Trnovec Bartolovečki

Naručitelj/Partner: Općina Trnovec Bartolovečki
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv dokumenta: Strategija razvoja Općine Pirovac 2014.-2020.

Naručitelj/Partner: Općina Pirovac
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv dokumenta: Strategija razvoja Općine Milna 2014.-2020.

Naručitelj/Partner: Općina Milna
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv dokumenta: Strategija razvoja Općine Vidovec 2014.-2020.

Naručitelj/Partner: Općina Vidovec
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv dokumenta: Strategija razvoja Općine Ferdinandovac 2014.-2020.

Naručitelj/Partner: Općina Ferdinandovac
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv dokumenta: Studija opravdanosti i izvodljivosti poslovno inovacijskog i tehnološkog centra u Bihaću

Naručitelj/Partner: Grad Bihać
Vrijeme izrade: 2009.

Naziv dokumenta: Studija opravdanosti i izvodljivosti izgradnje poslovno turističkih zona u Općini Petrovo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Naručitelj/Partner: Općina Petrovo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Vrijeme izrade: 2010.

Naziv dokumenta:Poslovni planovi i investicijske studije za komercijalne projekte

Naručitelj/Partner: Subjekti malog i srednjeg gospodarstva
Vrijeme izrade: 2008. -

Naziv dokumenta: Studije opravdanosti i izvodljivosti za projekte EU fondova

Naručitelj/Partner: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne institucije
Vrijeme izrade: 2010. -

Tehnička pomoć u pripremi infrastrukturnih projekata

Naziv projekta: Infrastruktura poduzetničke zone Brinje-Križpolje

Naručitelj: Općina Brinje
Procijenjena vrijednost projekta: 14.618.289,71 HRK

Naziv projekta: Razvoj komunalne, energetske i prometne infrastrukture Poduzetničke zone Ljubeščica

Naručitelj: Općina Ljubeščica
Procijenjena vrijednost projekta: 16.475.114,54 HRK

Naziv projekta: Mediteranski vrt sv. Andrije

Naručitelj: Grad Novalja
Procijenjena vrijednost projekta: 17.867.971,22 HRK

Naziv projekta: Tri naračne sv. Nikole: turistička i kulturna infrastruktura Kraljevice

Naručitelj: Grad Kraljevica
Procijenjena vrijednost projekta: 37.121.446,88 HRK

Naziv projekta: Ulaganje u izgradnju infrastrukture Poslovne zone "Vukove stine"

Naručitelj: Općina Hrvace
Procijenjena vrijednost projekta: 14.019.853,13 HRK
Studije predizvodljivosti i izvodljivosti

Naziv projekta: Studija opravdanosti i izvodljivosti poslovno inovacijskog i tehnološkog centra u Bihaću

Naručitelj: Grad Bihać
Vrijeme izrade: 2009.

Naziv projekta: Studija opravdanosti i izvodljivosti izgradnje poslovno turističkih zona u Općini Petrovo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Naručitelj: Općina Petrovo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Vrijeme izrade: 2010.

Naziv projekta: Izgradnja školske sportske dvorane uz PŠ Remetinec; Osnovna škola Novi Marof

Naručitelj: Osnovna škola Novi Marof
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Adaptacija dvorišnog prostora Glazbene škole Varaždin

Naručitelj: Glazbena škola Varaždin
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja dvorišne zgrade Srednje strukovne škole Varaždin

Naručitelj: Srednja strukovna škola Varaždin
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja dvorišne zgrade Gospodarske škole Varaždin

Naručitelj: Gospodarska škola Varaždin
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Medicinske škole Varaždin

Naručitelj: Medicinska škola Varaždin
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine Osnovne škole Ivana Rangera u Kamenici

Naručitelj: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Izgradnja školske sportske dvorane i PŠ Črešnjevo

Naručitelj: Osnovna škola Tužno
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Izgradnja nove školske sportske dvorane Osnovne škole „Andrija Kačić Miošić“ u Donjoj Voći

Naručitelj: Osnovna škola Donja Voća
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vladimira Nazora te vanjsko uređenje, pristupna prometnica, ograda i školskih sportskih terena Osnovne škole Vladimira Nazora u Svetom Iliji

Naručitelj: Osnovna škola Vladimira Nazora, Sveti Ilija
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Izgradnja građevine društvene namjene - dječji vrtić

Naručitelj: Općina Vidovec
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Izgradnja i unutarnje uređenje dječjeg vrtića Beletinec

Naručitelj: Općina Sveti Ilija
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Izgradnja i unutarnje uređenje dječjeg vrtića Sračinec

Naručitelj: Općina Sračinec
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića Martijanec

Naručitelj: Općina Martijanec
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Rekonstrukcija i prenamjena stare zgrade osnovne škole u dječji vrtić

Naručitelj: Općina Bednja
Vrijeme izrade: 2013.

Naziv projekta: Infrastruktura poduzetničke zone Brinje-Križopolje

Naručitelj: Općina Brinje
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv projekta: Ulaganje u izgradnju infrastrukture poslovne zone "Vukove stine"

Naručitelj: Općina Hrvace
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv projekta: Razvoj komunalne i prometne infrastrukture – 2. etapa unutar poduzetničke zone Bristovača-Trištenica

Naručitelj: Općina Primorski Dolac.
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv projekta: Razvoj komunalne, energetske i prometne infrastrukture Poduzetničke zone Ljubeščica

Naručitelj: Općina Ljubeščica
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv projekta: Tri naračne sv. Nikole: turistička i kulturna infrastruktura Kraljevice

Naručitelj: Grad Kraljevica
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv projekta: Mediteranski vrt sv. Andrije

Naručitelj: Grad Novalja
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv projekta: Projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Stubičke Toplice

Naručitelj: Općina Stubičke Toplice
Vrijeme izrade: 2014.

Naziv projekta: Izgradnja i unutarnje uređenje Srednje škole Čakovec s pripadajućom sportskom dvoranom

Naručitelj: Srednja škola Čakovec
Vrijeme izrade: 2014.